Zgodovina Unihema 

1926   Stavbenik Josip Slavec ustanovi gradbeno podjetje s sedežem v Kranju,
            ki je zgradilo številne ceste in preko 70 mostov po vsej Sloveniji.

1958   V obrtni delavnici »Kemični izdelki Saša Slavec« v Kranju pričnejo s
            proizvodnjo lepil.

1968   Proizvodnja se preseli v Tacen pri Ljubljani, kjer je še danes sedež podjetja
            Unihem d.o.o..

1976   Izgradnja nove avtomatske prašne mešalnice za izdelavo suhih malt.

1986   Podjetje prične s proizvodnjo malt za industrijske tlake.

1991   Ustanovitev podjetja Unihem d.o.o., ki je ob osamosvojitvi Slovenije izgubilo
             trg bivše države in tako moralo na novo postaviti nekatere smernice razvoja.

1995   Postopno vračanje na trge nekdanje skupne države.

1998   Investiranje v posodobitev proizvodnje, modernizacijo in uvedbo okolju
            prijazne proizvodnje.

1999   Uvedba računalniško podprte proizvodnje suhih malt.

2000   Prodor na trge bivše Jugoslavije; v tem letu je bilo na Hrvaškem
            ustanovljeno podjetje Unikem d.o.o., Zagreb.

2001   Odprtje predstavništva Unihem d.o.o. za Bosno in Hercegovino.

2002   Ustanovitev hčerinskega podjetja Unihem Trading d.o.o., Beograd v Srbiji

2003   Povečanje proizvodnih kapacitet in razširitev skladiščnih prostorov v
            matičnem podjetju zaradi širitve tržišča.

2006   Predstavitev nove lastne blagovne znamke za industrijske in dekorativne
            tlake – Unipox.

2008   Unihem se kapitalsko poveže s podjetjem Uzin Utz AG iz Nemčije, ki velja za
            enega najbolj kakovostnih proizvajalcev veznih materialov za talne obloge.

2009   Ustanovitev predstavništva Unihem d.o.o. za Albanijo, Kosovo in FYROM
            (Former Yugoslav Republic of Macedonia)