Skupina Unihem

V Unihemu smo se v letu 1995 začeli ponovno vračati na trge nekdanje skupne države, kjer smo bili prisotni že pred osamosvojitvijo Slovenije. Poseben mejnik predstavlja leto 2000, ko smo na Hrvaškem ustanovili podjetje Unikem d.o.o., leto kasneje predstavništvo Unihem d.o.o. za Bosno in Hercegovino, leta 2002 pa podjetje Unihem Trading d.o.o. za področje Srbije. Zaradi širitve tržišča je bilo v naslednjem letu potrebno povečati proizvodne kapacitete in razširiti skladiščne prostore v matičnem podjetju.

Kje nas najdete:

SLOVENIJA
       UNIHEM d.o.o.
       Kajakaška cesta 30 | 1211 Ljubljana - Šmartno
       tel.: +386 1 511 02 00 | fax: +386 1 511 62 90
       prodaja@ unihem.si | www.unihem.si

HRVAŠKA
       UNIKEM d.o.o.
       Trgovačka 6 | 10000 Zagreb
       tel.: +385 1 249 82 14 | fax: +385 1 249 82 15
       info@ unikem.hr | www.uzin.hr

SRBIJA
       UNIHEM TRADING d.o.o.
       Kumodraška 257 | 11000 Beograd
       tel.: +381 11 398 66 85 | fax: +381 11 398 90 88
       office@ unihem.rs | www.uzin.rs

BOSNA IN HERCEGOVINA
      ATRAKTIV d.o.o. Sarajevo
      Ismeta Alajbegovića Šerbe 18, Stup
      71000 Sarajevo, BiH
      Maloprodaja: tel: 033/776-920, fax: 033/776-925